Marksanering

Vi sanerar förorenad mark

Övriga saneringstjänster

Saneringstjänster

PCB-sanering

PCB är ett cancerframkallande miljögift som tidigare användes vid byggnation och renovering. När vi sanerar en byggnad från PBC tar vi ett helhetsansvar och arbetar helt enligt branschens föreskrifter.

Asbestsanering

Vi har spetskompetens och bästa möjliga utrustning för att sanera asbest. Vi genomför konsultation, provtagning, inventering och sanering och hindrar det farliga asbestdammet från att spridas i luften.

Fuktsanering

Vatten kan ställa till stora skador och det är viktigt att snabbt sätta in avfuktning för att bromsa angrepp från mögel och bakterier. Vi mäter fukten, avlägsnar fukt och vätska och utför nödvändiga saneringsåtgärder.

Social sanering

Social sanering handlar om att sanera miljöer som är så hårt nedsmutsade att ordinarie städpersonal klarar av det. Kunderna är ofta socialtjänst och hyresvärdar, och diskretion är en hederssak inom social sanering.

Fasadtvätt

Vi utför även fasadrenoveringar som snyggar till de mest nedsmutsade väggar. Vi kan avlägsna det mesta från fasader: smuts, alger, mossa och mögel. Vi har kunskaperna som behövs för att rengöra alla typer av fasader.

Konsulttjänster

Vid sidan av sanering så utför vi även konsulttjänster som besiktningar, miljöinventering och projektledning.

Byggtjänster

Vi har även bred kompetens inom byggområdet. Brandskydd, rivning, fogning, montering och byggnationer av plåt och isolering är några av de områden där vi har kompetens.

 

Marksanering – ett lyft för hälsa, miljö och plånbok!