Övriga saneringstjänster

Saneringstjänster

Marksanering

Vi är experter på marksanering av förorenade områden. Vi sanerar exempelvis nedlagda industrier, mililtära områden, bensinstationer, drivmedelsanläggningar från farliga ämnen. Föroreningarna kan bland annat bestå av olja, diesel och olika metaller. 

Spolbil/ADR-Bil

Med hjälp av vår spolbil/ADR-bil kan vi utföra dessa tjänster:

  • Högtrycksspolning
  • Slamsugning
  • Spolning av dräneringar
  • ADR-transporter
  • Tömning av olje- och fettavskiljare
  • Spolning av energibrunnar
  • Filmning av rör

Rening av grundvatten

Grundvatten  är ofta kristallklart men innehåller ofta metaller där järn och mangan är främst förekommande. Vi hjälper till att rena grundvatten i brunnar.

Rivning

Vi utför rivningsarbeten, både av mindre och större byggnader. 

Markarbeten

Vi utför även vissa typer av markarbeten. Kontakta oss för mer information om dessa. 

Marksanering – ett lyft för hälsa, miljö och plånbok