Så utför man en marksanering

förorenad mark

Marksanering kan utföras på många olika sätt

Det finns ett flertal sätt att utföra en marksanering. Vilken teknik man väljer beror på ett stort antal faktorer.

Marksanering kan utföras för hand, med grävare eller vid känslig omgivning med grävsug, sättet beror på närmiljö, logistik och så klart tids och kostnadsaspekten. 

Välkommen till ett kompetent och erfaret företag inom marksanering