Marksanering

Vi sanerar förorenad mark

Om oss

ETT LEDANDE FÖRETAG INOM SANERINGSBRANSCHEN

Vi har nått en ledande position inom saneringsbranschen genom att ha en professionell inställning i alla led. Vi är utbildade och certifierade inom alla riktningar inom saneringsbranschen. Våra medarbetare är kunniga, ambitiösa och har en stor känsla för kundens bästa. Vårt engagemang för verksamheten smittar av sig – till våra medarbetare, kunder och samarbetspartners.

Vi erbjuder tjänster inom alla former av sanering, men även konsultuppdrag och vissa byggtjänster.

Fyra viktiga hörnstenar

Vi arbetar efter kvalitetsprogrammet SANKVAL-pro och därigenom de krav som ställs i lagen och branschens olika policydokument. Vi arbetar dessutom enligt de fyra hörnstenarna människan, miljöhänsyn, krav och kund.

Människan ska alltid sättas i centrum i all vår verksamhet, detta gäller såväl vår egen personal som personer som befinner sig i vårt arbetes närhet.

Miljön Största möjliga hänsyn skall alltid tas till miljön vid allt arbete inom Svensk Kvalitetssanering AB, vi agerar så att minsta möjliga miljöpåverkan sker.

Krav Alla idag existerande lagkrav och rekommendationer från myndigheter och branschorganisationer skall våra egna minimikrav.

Kunden Kunden sätts alltid i fokus hos oss, vårt mål är att alltid överträffa kundens högt ställda förväntningar. Vi lyssnar alltid på dig som kund.

Vi är ett medlemsföretag hos Svenska Byggindustrier och har god kreditvärdighet.

 

 

 

Välkommen till ett Sverigeledande företag inom marksanering