Om oss

marksanering

Ett erfaret företag inom saneringsbranchen

Håkans Entreprenad AB är ett Dalslandsföretag som bildades 1983. Vi arbetar inom mark och anläggning med fokus på sanering. Marksanering av förorenade områden, rening av grundvatten och rivning är några av våra specialiteter.

Vi utför våra uppdrag i hela Sverige, både som total- och utförandeentreprenader och utför även andra typer av markarbeten. 

Sedan starten har vi ombildats från enskilt firma till aktiebolag och har växt och utvecklats och har idag ett flertal anställda och en stark maskin- och fordonspark.

Motiverade och ansvarstagande medarbetare och sunda affärer har hjälpt oss till våra framgångar.

Utbildade och erfarna inom sanering

Vi har nått en ledande position inom saneringsbranschen genom att ha en professionell inställning i alla led. Vi är utbildade och certifierade inom alla riktningar inom saneringsbranschen. Våra medarbetare är kunniga, ambitiösa och har en stor känsla för kundens bästa. Vårt engagemang för verksamheten smittar av sig – till våra medarbetare, kunder och samarbetspartners.

Vi erbjuder tjänster inom alla former av sanering, men även konsultuppdrag och vissa byggtjänster.

Fyra viktiga hörnstenar

 Vi arbetar dessutom enligt de fyra hörnstenarna människan, miljöhänsyn, krav och kund.

Människan ska alltid sättas i centrum i all vår verksamhet, detta gäller såväl vår egen personal som personer som befinner sig i vårt arbetes närhet.

Miljön Största möjliga hänsyn skall alltid tas till miljön vid allt arbete inom Svensk Kvalitetssanering AB, vi agerar så att minsta möjliga miljöpåverkan sker.

Krav Alla idag existerande lagkrav och rekommendationer från myndigheter och branschorganisationer skall våra egna minimikrav.

Kunden Kunden sätts alltid i fokus hos oss, vårt mål är att alltid överträffa kundens högt ställda förväntningar. Vi lyssnar alltid på dig som kund.

Vi är ett medlemsföretag hos ME Maskinentreprenörerna och har god kreditvärdighet.

Välkommen till ett kompetent företag inom marksanering