Övriga saneringstjänster

Saneringstjänster

Marksanering

Vi är experter på marksanering av förorenade områden. Vi sanerar exempelvis nedlagda industrier, mililtära områden, bensinstationer, drivmedelsanläggningar m.m. från farliga ämnen. Föroreningarna kan bland annat bestå av olja, diesel och olika metaller. 

Asfalt

Vi utför både små och stora asfalteringsarbeten, från privata infarter till parkeringar och vägar.

Bygg

Våra proffsiga medarbetare erbjuder även ett stort tjänsteutbud inom byggjobb. Vi har lång erfarenhet av branschen och utför alla slags byggarbeten åt företag, kommuner och privatpersoner. Husbyggnationer, altaner, köks- och badrumsrenoveringar, takarbeten - vi gör det mesta inom byggområdet. 

Maskin

Vi har en stor maskinpark som klarar det mesta inom anläggning. Grävmaskiner på band och hjul, traktorgrävare, lastmaskiner, dumprar med mera, Maskinerna används främst i vår egen verksamhet, men vi hyr även ut per timme inklusive förare. 

Transport

Vi utför alla typer av anläggningstransporter och säljer även material som grus, sand och matjord. Vi har i vår fordonspark även kranbilar och maskintrailer. 

Rivning

Vi utför rivningsarbeten, både av mindre och större byggnader. 

Markarbeten

Vi utför även vissa typer av markarbeten. Kontakta oss för mer information om dessa. 

Marksanering – ett lyft för hälsa, miljö och plånbok